Please register or log in.
Item details
Category Education
No Picture
Created 2016-09-02
Owner coffeevending
Promotion level None
Title Moymoy Palaboy at ilan pang mga Pinoy, tagumpay sa negosyong kape sa tulong ng Barista Choi.
Description Kape sa umaga, meryenda, tanghalian, at panghapunan. Isa ka bas a milyun-milyong umiinom ng kape araw-araw? Isa ka bas a libu-libong pumupunta sa mga coffee shops o vendo machines ng iyong paboritong brewed coffee? Isa ka bas a daan-daang nagnanais na magkaroon ng negosyong may kinalaman sa kape dahil sa pagiging patok nito sa mga Pilipino?


Contact Person: Joel Chua

Contact Number :
LandLine : (02) 961-1608
Smart : 09188070009
Globe : 09178070009
Sun : 09288070009

Email :
coffeevendingmachinebusiness00@gmail.com